ما که هستیم؟

نشانی وب‌سایت ما: https://lebasemeni.com.

کدامیک از اطلاعات شخصی را جمع آوری میکنیم و چرا؟

اطلاعاتی همانند شماره تماس,آدرس محل سکونت و کدپستی,آدرس محل کار,شماره حساب و…

درصورت داشتن هرگونه سوال باماتماس بگیرید.

دیگاهتان به کجاارسال شده و چگونه پاسخ میدهیم؟

دیدگاه شما به پنل ماارسال میشود و ما بصورت خصوصی به آن پاسخ خواهیم داد